Wiedza na temat tego, jak dobrze posługujemy się językiem angielskim, stanowi dobrą motywację do nauki. Pokazuje, ile udało nam się osiągnąć i jakie wyzwania są jeszcze przed nami. Żeby rozpoznać poziom znajomości języka angielskiego, musimy najpierw określić skalę, do jakiej się odniesiemy.

Skala Rady Europy – uniwersalny standard

Poziom biegłości językowej określa się najczęściej za pomocą skali stworzonej przez Radę Europy. To sześć poziomów: podstawowy, czyli poziom A1 i A2, średnio zaawansowany B1 i B2 oraz zaawansowany C1 i C2. Ta skala jest stosowana przez instytucje i organizacje na całym świecie – od szkół, uniwersytetów, wydawnictw po urzędy i prywatne firmy. Zastanówmy się dobrze nad swoimi lingwistycznymi zdolnościami i zdecydujmy, który z poniżej opisanych poziomów najlepiej odzwierciedla naszą znajomość języka angielskiego.

Pierwszy stopień wtajemniczenia

Najbardziej podstawowa, a wręcz elementarna znajomość języka angielskiego, daje nam poziom A1 lub A2. Ten pierwszy oznacza, że rozumiemy i konstruujemy proste zdania i frazy. Znamy czasy takie jak Present Simple, Present Continuous, Past Simple i Future Simple. Umiemy też tworzyć liczbę mnogą, stopniować przymiotniki i stosować czasowniki modalne, takie jak can, could, need, should, would. Poziom A2 oznacza szerszy zakres słownictwa, który umożliwia rozmowy o sprawach życia codziennego i konwersacje na bardzo ogólne tematy. Do tego dochodzą kolejne czasy, czyli Present Perfect i Past Continuous, a także zagadnienia, takie jak dopełniacz wyrażający przynależności, strona bierna, zerowy i pierwszy okres warunkowy. W tym momencie powinniśmy umieć napisać po angielsku e-maila, opis czy list nieformalny.

Robi się coraz ciekawiej

Znajomość angielskiego na poziomie B1 pozwala już dość sprawnie wypowiadać się na interesujące nas tematy, wyrażać opinie oraz porozumieć się w trakcie podróży. Z gramatyki znane nam są już czasowniki frazowe i wszystkie czasowniki modalne, a także drugi okres warunkowy. Potrafimy też już napisać ogłoszenie lub skargę. Przeskakując na poziom B2 zauważamy, że nasze mówienie po angielsku jest już całkiem płynne. Zaczynamy rozumieć wypowiedzi na tematy konkretne, jak i bardziej abstrakcyjne. Znamy już Future Continuous, przećwiczyliśmy trzeci okres warunkowy na zmianę ze zdaniami względnymi, mową zależną oraz dokładnie wiemy, jak wyrazić po angielsku nasz żal, pragnienie lub życzenie. Umiemy nawet napisać opowiadanie.

Językowe wyżyny

Poziom C1 daje nam już w zasadzie możliwość używania języka w każdej sytuacji. Rozumiemy ukryte znaczenia wypowiedzi i potrafimy wyrażać abstrakcyjne idee. Znamy wszystkie czasy Perfect, a jak trzeba – napiszemy list formalny lub rozprawkę. Natomiast jako mistrzowie, czyli osoby posługujące się angielskim na poziomie C2, nic nie jest w stanie nas zaskoczyć. Rozumiemy wszystko, niezależnie od akcentu rozmówcy czy sytuacji językowej. Zapanowaliśmy nie tylko nad słowami, ale też interpunkcją, a do tego znamy tryb Subjunctive. Spod naszego pióra powstanie zarówno raport, jak i streszczenie czy recenzja.