Systematyczność to podstawa w nauce języka obcego. Nauczyciele, lingwiści i poligloci są zgodni co do tego, że lepiej powtarzać krócej, ale za to częściej. Ile czasu dziennie poświęcić więc na naukę języka obcego i jak szybkie będą tego efekty?

Czym jest znajomość języka?

Mówiąc, że znamy dany język, mamy na myśli możliwość dość swobodnego porozumiewania się w nim. Patrząc na skalę biegłości językowej opracowaną przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego widzimy, że dobra znajomość języka zaczyna się tak naprawdę od poziomu B2, czyli średnio zaawansowanego. Jak osiągnąć ten poziom?

Dlaczego dany język jest trudny?

Szybkość przyswojenia języka obcego zależy od tego, jaki jest nasz język ojczysty oraz jakie języki obce już znamy. Najłatwiej opanować mowy z tej samej rodziny językowej. Dla osoby mówiącej po polsku będą to języki zachodniosłowiańskie, takie jak czeski i słowacki. Nieco trudniejsze będą języki wschodniosłowiańskie, takie jak białoruski, rosyjski czy ukraiński oraz południowosłowiańskie, w tym bułgarski, chorwacki czy serbski – dodatkową trudnością jest tutaj zapis za pomocą cyrylicy. W ten sam sposób osobie znającej francuski lub hiszpański łatwiej jest przyswoić kolejny język romański, taki jak włoski, portugalski czy rumuński. Rodzinę języków germańskich tworzą natomiast: angielski, niemiecki, holenderski oraz języki skandynawskie. Im bardziej egzotyczny język, tym więcej czasu i wysiłku kosztuje nas jego nauka.

Ile czasu poświęcić?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna – wszystko zależy bowiem od naszego celu, poziomu trudności wybranego języka oraz oczywiście ilości naszego wolnego czasu. Można jednak przyjąć, że dla szybkiej nauki języka, na przykład w mniej niż pół roku, powinniśmy przeznaczyć przynajmniej dwie godziny dziennie na jego naukę. W praktyce mało osób ma takie możliwości. Jednak pamiętajmy, że lepiej uczyć się pół godziny każdego dnia, niż robić sobie kilkugodzinne sesje co tydzień. Warto systematycznie powtarzać, stosować poznane słownictwo w coraz to nowszych kombinacjach oraz korzystać z obcojęzycznych gazet, książek, stron internetowych, telewizji i radia.

Jak przyśpieszyć naukę języka?

Zajęcia w szkole językowej wprowadzają dyscyplinę w nauce języka. Języka uczymy się wówczas zgodnie z harmonogramem i pod czujnym okiem nauczyciela. Do tego możemy rozmawiać z native speakerami, a także z innymi uczącymi się osobami. Dzięki tak aktywnemu korzystaniu z języka jego przyswojenie jest zdecydowanie szybsze i po prostu przyjemniejsze.