Osoby uczące się języka obcego nieraz pokusiły się o książkę, która miała zagwarantować im naukę kilkuset słówek w kilka dni. Należy jednak zadać sobie pytanie – czy znajomość języka zależy od zasobu słownictwa?

Które słówka są „ważniejsze” od innych?

W każdym języku występuje pewien zakres słów, które możemy uznać za bardziej istotne od innych. Co o tym decyduje? Częstotliwość ich stosowania oraz uniwersalność. Zaimki osobowe, poprawna odmiana czasowników takich jak „być” czy „mieć”, nazwy kolorów czy przedmiotów codziennego użytku – na początku naszej przygody z językiem obcym uczymy się tych słówek, które występują w tekstach najczęściej. Możemy zatem intuicyjnie wyznaczyć, które słowa są bardziej uniwersalne od innych.

Gdzie można to sprawdzić?

Oczywiście czasami intuicja potrafi nas zawieść. Czasami trudno też ocenić, jak bardzo popłaca znajomość danego słowa. Czy ważniejszym jest znać obcojęzyczne określenie na kolor niebieski czy może czerwony? Okazuje się, że można to zbadać w specjalnych bazach gromadzących słownictwo z tysiąca różnych tekstów – gazet, dialogów, książek czy tekstów akademickich. Takie korpusy składają się z ponad kilkuset milionów słów i typują te, które najczęściej pojawiają się w tekstach.

Ile słówek, aby móc się porozumieć?

Weźmy za przykład język angielski, w którym występuje ponad 150 tys. słów. Liczba ta robi wrażenie, jednak opanowanie takiej ilości słówek nie jest wcale konieczne nawet na poziomie C2. Szacuje się, że native speakerzy znają w granicach 10-15 procent słów w swoim rodzimym języku. Uczący się języka angielskiego nie potrzebują nawet tylu – statystyka pokazuje, że znajomość sześciu tysięcy słów wystarcza do zrozumienia ponad 90 procent treści pisanych w języku angielskim. Jeśli chcemy natomiast władać językiem na poziomie native speakera, to musimy znacznie bardziej się wysilić i nauczyć się posługiwać co najmniej trzynastoma tysiącami słów.

Jak uczyć się słownictwa?

Znajomość słownictwa może być pasywna albo aktywna. Ta pierwsza oznacza, że słowo znane nam jest od strony teoretycznej. Wiemy, co znaczy i w jaki sposób tworzy związki frazeologiczne. Znajomość aktywna oznacza, że umiemy użyć danego słowa w trakcie konwersacji. Słówek najlepiej uczyć się pełnymi zdaniami – silny kontekst sprawia, że lepiej je zapamiętujemy. Warto porządkować słownictwo w sposób tematyczny. Pamiętajmy również, że w nauce języka obcego niezwykle ważna jest systematyczność.