Istnieje wiele metod nauki języka obcego. Wybór takiej, która najbardziej do nas pasuje, pozwoli uzyskać szybsze i lepsze efekty. W tym artykule skupimy się na jednej z tych metod, które posiadają najwięcej fanów – jest to bezpośrednia metoda nauki języka.

Na czym polega metoda bezpośrednia?

Metoda bezpośrednia opiera się na dwóch głównych założeniach. Po pierwsze, uczniowie posługują się jedynie językiem obcym. W trakcie zajęć nie korzysta się z języka ojczystego. Po drugie, nacisk kładziony jest na naukę mówienia i słuchania – dwóch umiejętności, które dla wielu uczniów są najtrudniejsze do opanowania.

Jak przebiega lekcja?

Lekcja w znacznej części opiera się na mówieniu. W nauce języka obcego naśladujemy sposób, w jaki opanowaliśmy mową ojczystą – najpierw słuchamy nowego słowa wymawianego przez nauczyciela, potem wielokrotnie ćwiczymy jego poprawną wymowę. Ćwiczenie nie jest pozbawione kontekstu – za każdym razem wymawiamy dane słowo, odpowiadając na pytania nauczyciela. Wreszcie poznajemy zapis, który na końcu jest utrwalany przez dyktanda.

Jaki jest cel?

Możemy wyróżnić dwa najważniejsze cele stosowania metody bezpośredniej. Pierwszym z nich jest szybka nauka mówienia, które jest podstawą efektywnej komunikacji. Metoda bezpośrednia niejako „zmusza” uczniów do tego, by najpierw nauczyli się mówić w danym języku, a dopiero potem ćwiczyli pisanie i gramatykę – jest to zatem przebieg odwrotny niż ma to miejsce w szkołach. Drugim, być może nawet bardziej istotnym celem, jest całkowite przestawienie się na język obcy. Uczeń zaczyna nie tylko mówić, ale przede wszystkim myśleć w obcej mowie. Dzięki temu komunikacja staje się łatwiejsza i bardziej naturalna. Efekt są widoczne niemalże „gołym okiem” – każda lekcja to kolejna dawka wiedzy, kolejne umiejętności, które zostały przećwiczone w praktyczny sposób.

Zalety metody bezpośredniej w nauce języków

Podsumowując – metoda bezpośrednia pozwala nam nauczyć się języka w sposób szybki i efektywny. Szacuje się, że lekcje z wykorzystaniem metody bezpośredniej uczą komunikacji aż cztery razy szybciej niż jakikolwiek inny sposób. Mówienie w języku obcym przestaje być zmorą, staje się za to naturalne, aż w końcu czerpiemy z tej czynności prawdziwą przyjemność. Niewątpliwą zaletą jest to, że zajęcia odbywają się w niewielkich grupkach. Dzięki temu wszyscy uczniowie ćwiczą swoje umiejętności w równy sposób.