JĘZYK HISZPAŃSKI

Metoda bezpośrednia pozwala nauczyć się w praktyczny i atrakcyjny sposób tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: mówienia i rozumienia ze słuchu. Słuchacze ćwiczą również czytanie i pisanie. W pierwszej książce, umiejętności pisania z użyciem cyrylicy zostały poświęcone odrębne lekcje, aby słuchacz mógł lepiej opanować nowy alfabet. W podręczniku nie brakuje także przydatnych zagadnień gramatycznych.

Każda z książek zawiera 30-40 lekcji podzielonych na moduły, wraz z dialogami i lekcjami gramatycznymi.

W każdej książce wprowadzamy 750-900 nowych słówek. Cały kurs obejmuje cztery podręczniki (poziom A1-B2).

Dostępne wersje językowe:

  • międzynarodowa (bez tłumaczeń)
  • polska.

Grupa Dni i godziny zajęć Poziom
AZUL  czwartki 17:30 – 19:20 od postaw dla dzieci
   MALAGA      piątki 18:30 – 20:20   A 1 propozycja  

Jeśli chciałbyś/chciałabyś uczęszczać na zajęcia w inne dni i godziny, napisz stworzymy grupę specjalnie dla Ciebie! :)