Kurs języka biznesowego

Zajęcia są nastawione na naukę słownictwa biznesowego i wykorzystanie nowych słówek w zdaniach mówionych i pisanych. Zajęcia mają formę konwersacji, a zatem wymagane będzie od studentów czynne uczestnictwo na zajęciach.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
Communication, Risk, Crisis management, International marketing, E- commerce,
Management styles, Building relationships, Team building, Takeovers and mergers,
Success, Raising finance, Job satisfaction, Customer service.

Propozycje grup

Grupa Dni i godziny zajęć System Poziom