W wielu szkołach oferujących naukę języka obcego spotkać można nie tylko zwykłych lektorów i nauczycieli, ale również tak zwanych native speakerów. Wielu uczących się języka bardzo chętnie korzysta z ich usług. Kim jest native speaker? Dlaczego warto razem z nim uczyć się języka? Jakie korzyści z tego wynikają?

Native speaker to osoba, dla której dany język obcy jest językiem ojczystym. W efekcie mówi on płynnie w określonym języku, ma perfekcyjnie opanowaną gramatykę, nie ma problemów z ortografią i ma duży zasób słów. Bardzo często native speaker w ogóle nie mówi w języku ojczystym osób, które uczęszczają na zajęcia. Wymusza to konieczność porozumiewania się na całych zajęciach w języku obcym. W efekcie uczący się ćwiczą wymowę i płynność mówienia. Pokonują również wstyd przed komunikowaniem się w danym języku, co ma ogromne znaczenie dla późniejszych kontaktów w języku obcym.

Jeszcze kilka lat temu native speaker był w naszych szkołach językowych rzadkością. Dzisiaj z jego usług można korzystać w większości tego rodzaju placówek. Nauka z nim jest dużo bardziej efektywna. Uczęszczanie na lekcje z native speakerem zaleca się przede wszystkim tym, którzy chcą poprawić swoją płynność mówienia.