Język angielski wiedzie prym wśród języków nowożytnych zdawanych na maturze. Wysoki wynik z tego egzaminu otwiera drzwi na wiele kierunków, ponieważ szkoły wyższe często biorą go pod uwagę podczas rekrutacji. Matura nie zawsze jest uznawana za rzetelny egzamin i czasami zarzuca się jej dużą schematyczność. Jednak dla maturzystów może to być plus – żeby zdać, często wystarczy przećwiczyć pewne typy zadań maturalnych.

Systematyczność przede wszystkim

Regularne powtórki i ćwiczenia są tym, dzięki czemu nie zapomnimy kluczowego zwrotu podczas pisania wypracowania po angielsku na maturze. Warto powtarzać krócej i regularnie, zamiast uczyć się zrywami trwającymi kilka godzin. Ustalmy określony schemat lekcji – najpierw krótka powtórka ostatniego materiału, potem nowa partia słownictwa, a następnie ćwiczenia gramatyczne i czytanie. Osoby mające problem z wymową lub odczuwające strach przed mówieniem powinny zapisać się na zajęcia z konwersacji lub zacząć oglądać takie filmy po angielsku, w których akcent jest poprawny, a dialogi wolne od zwrotów potocznych. Przyjmuje się, że ćwiczenia z mówienia należy wprowadzić przynajmniej raz w tygodniu.

Ćwiczenie tego, co pojawi się na maturze

Zadania na maturze z angielskiego nie będą nam straszne, jeśli wcześniej się z nimi oswoimy. Dlatego warto korzystać z repetytorium maturalnego, w którym znajdują się przykładowe testy wraz z odpowiedziami. Możemy bazować również na arkuszach z zeszłego roku. Jeśli mamy problem z zapamiętywaniem słówek, to uczmy się ich w pewnych zestawach tematycznych, umieszczajmy je w kontekście i regularnie powtarzajmy. Gdy naszą bolączką jest gramatyka – pomoże nam dobre repetytorium gramatyczne. O ile pytania zamknięte możemy opracować samodzielnie, o tyle ćwiczenia otwarte, czyli różne formy pisemne, powinny być sprawdzone przez nauczyciela lub korepetytora.

Jak przygotować się do egzaminu ustnego?

W uzyskaniu dobrego wyniku z części ustnej na pewno pomoże nam wiedza teoretyczna, czyli znajomość słownictwa i pewnych struktur gramatycznych. Jednak w nauce mówienia w obcym języku są to tylko dodatki. Płynne prowadzenie konwersacji to zasługa praktyki, a ta wymaga obecności drugiej osoby. Najlepiej oczywiście wybrać korepetytora, który będzie na bieżąco poprawiał nasze błędy. Jeśli mamy dużo czasu do matury, to możemy rozważyć zapisanie się na kurs językowy. W domu powinniśmy korzystać z nagrań audio ze sprawdzonych źródeł. Ciekawą metodą na ćwiczenie mówienia jest natychmiastowe powtarzanie angielskich kwestii za oryginalnym lektorem.