Matura z angielskiego spędza niektórym maturzystom sen z powiek. Tymczasem, jak z każdym innym przedmiotem maturalnym, wystarczy systematyczna praca i odpowiednio dobrane zadania. Jak dobrze przygotować się do matury z angielskiego?

Matura jest powtarzalna

Mówi się, że egzamin dojrzałości to loteria – nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Jednak czy to prawda? Choć treść zadań na maturze zmienia się, to ich forma pozostaje taka sama. Egzamin maturalny z języka nowożytnego sprawdza umiejętności, takie jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, posługiwanie się pewnymi środkami językowymi oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. Do tego dochodzi egzamin ustny. Plan przygotowania do matury z języka angielskiego powinien skupiać się zatem na tych pięciu polach.

Jak przygotować się do matury z angielskiego?

Słuchanie radia lub nagrań w języku angielskim, oglądanie filmów z oryginalnym lektorem, a także kontakt z native speakerami – tak możemy ćwiczyć się w rozumieniu ze słuchu. Dobre rozumienie tekstu wyćwiczymy poprzez czytanie (i tłumaczenie każdego nieznanego słówka, byle uczciwie) artykułów w gazecie, książek i w zasadzie wszystkiego, co zostało napisane w języku angielskim. Znajomość i umiejętność stosowania środków językowych możemy doskonalić poprzez rozmaite ćwiczenia z gramatyki, słowotwórstwa itd. Co do wypowiedzi pisemnej – warto zapoznać się z wymaganiami stawianymi przez CKE. Na maturze na poziomie podstawowym należy stworzyć jeden tekst użytkowy: list, e-mail czy krótką notkę. Na poziomie zaawansowanym jest to tekst argumentacyjny, czyli rozprawka, artykuł lub list formalny. Warto napisać co najmniej kilka takich tekstów, aby dobrze się z nimi „oswoić”. Dobrym pomysłem jest spisanie pewnych utartych, niemalże uniwersalnych zwrotów i konstrukcji językowych. Będzie to nasza „deska ratunku”.

Rozwiązywanie testów maturalnych

Jednym z najlepszych sposobów na przygotowanie do matury jest rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat. Warto również korzystać z repetytoriów zawierających przykładowe ćwiczenia tworzone pod egzamin dojrzałości. Samo rozwiązywanie testów może jednak nie wystarczyć – warto mieć kogoś, kto wskaże i wytłumaczy popełniane przez nas błędy.

Systematyczna praca i… odpoczynek

Zdanie matury z angielskiego z dobrym wynikiem wymaga systematycznej pracy, którą powinniśmy najlepiej rozpocząć już na początku roku szkolnego. Żeby nie zniechęcić się do maturalnych powtórek, pamiętajmy o przerwach i o relaksie. Na dzień przed maturą lepiej zrezygnować już z nauki – skupmy się na tym, aby nasz mózg należycie odpoczął.