KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DOROSŁYCH

Kurs metodą bezpośrednią Direct

     DIRECT METHOD to metoda, w której uczeń nie używa swojego ojczystego języka, a wyłącznie posługuje się językiem nauczanym.

Skupiając się na mówieniu wprowadzane są zagadnienia gramatyczne, słownictwo, idiomy i wyrażenia w nowym języku. Polecenia są wydawane tylko po angielsku. Umiejętności wypowiedzi są rozwijane poprzez stopniowe wprowadzenie coraz trudniejszego słownictwa.

W metodzie tej główny nacisk kładzie się na mówienie oraz słuchanie.
Każda książka podsumowywana jest pisemnym testem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kursy Języka Biznesowego

     Zajęcia są nastawione na naukę słownictwa biznesowego i wykorzystanie nowych słówek w zdaniach mówionych i pisanych. Zajęcia mają formę konwersacji, a zatem wymagane będzie od studentów czynne uczestnictwo na zajęciach.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
Communication, Risk, Crisis management, International marketing, E- commerce, Management styles, Building relationships, Team building, Takeovers and mergers, Success, Raising finance, Job satisfaction, Customer service.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kursy Konwersacyjne

Kursy konwersacyjne są uzupełnieniem nauki metodą bezpośrednią. Zajęcia obejmują dyskusje na różnorodne tematy, zarówno wesołe, jak i te całkiem poważne. Prowadzone są wyłącznie w języku nauczanym, co pomaga w pozbyciu się bariery językowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kurs Gramatyczny

Kurs jest prowadzony w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych. Zajęcia podobnie jak w przypadku nauczania metodą bezpośrednią są prowadzone przez kilku wykładowców. Zajęcia te stanowią uzupełnienie zajęć metodą Direct. Uczestniczenie tylko w kursie gramatycznym nie gwarantuje znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. Zaleca się uczestniczenie równolegle w zajęciach metodą Direct.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ